TOKYO GAME SHOW 2019 (Nhật Bản)

a

BitSummit 7 Spirits (Nhật Bản)

a

GDC 2019 (Hoa Kỳ)

a

2019 Taipei Game Show (Đài Loan)

a

WePlay 2018 (Trung Quốc)

a

ACGHK 2018 (Hồng Kông)

a

G-Star 2018 (Hàn Quốc)

a

Casual Connect Asia 2018 (Trung Quốc)

a

HKGD GCE 2018 (Hồng Kông)

a